Naše produkty a služby

Tlačné pružiny

Tlačné pružiny tvárnené za studena vyrábame od priemeru 0,20 mm do 8,00 mm. Použité materiály na výrobu sú predovšetkým ťahaný oceľový drôt podľa noriem EN10270-1 a EN10270-2, nerezový drôt podľa EN10270-3 a v prípade požiadaviek zákazníka, aj iné druhy drôtu podľa výkresovej dokumentácie. Tlačné pružiny vyrábame v rozličných tvarových variantách s odlišným stúpaním závitov, všetkými typmi tvarov, povrchovými úpravami, brúsené alebo nebrúsené konce pružiny.

Ťažné pružiny

Ťažné pružiny tvárnené za studena vyrábame so všetkými typy očiek, nemecké, anglické, predĺžené alebo neštandardné, od priemeru 0,20 mm do 8,00 mm. Použité materiály na výrobu sú predovšetkým ťahaný oceľový drôt podľa noriem EN10270-1 a EN10270-2, nerezový drôt podľa EN10270-3, a v prípade požiadaviek zákazníka aj iné druhy drôtu podľa výkresovej dokumentácie. Tažné pružiny štandardne dodávame po tepelnom spracovaní a kontrole predpísaného napätia. Na požiadanie zabezpečujeme povrchové úpravy presne podľa požiadaviek zákazníka.

Sktrutné pružiny

Výroba skrutných pružín je realizovaná pomocou CNC 3D tvarovacích strojov, vďaka čomu vieme realizovať aj najnáročnejšie požiadavky našich zákazníkov. Pružiny vyrábame od priemeru 0,20 mm do 8,00 mm. Použité materiály na výrobu sú predovšetkým ťahaný oceľový drôt podľa noriem EN10270-1 a EN10270-2, nerezový drôt podľa EN10270-3 a v prípade požiadaviek zákazníka aj iné druhy drôtu podľa výkresovej dokumentácie.

Tvarové pružiny

Ťažné pružiny vyrábame od priemeru 0,20 mm do 8,00 mm. Použité materiály na výrobu sú predovšetkým ťahaný oceľový drôt podľa noriem EN10270-1 a EN10270-2, nerezový drôt podľa EN10270-3 a v prípade požiadaviek zákazníka aj iné druhy drôtu podľa výkresovej dokumentácie. Vyrábané sú na 3D tvarovacích aoch. V rámci požadaviek zákazníka zabepečujeme aj návrh a výrobu konštrukčných prípravkov na tvarovanie. Do tejto kategórie môžeme zaradiť napríklad spony, háčiky, krúžky, závlačky a podobne.

Výrobky z pásky

Výrobky z oceľovej pásky dodávame od priemeru od 0,20 mm do 3,00 mm s následným kalením a popúšťaním. Zabezpečujeme tiež povrchovú úpravu podľa požiadaviek zákazníka, rovnako vieme zabezpečiť sériovú, ako aj kusovú výrobu.

Povrchové a tepelné úpravy

Naša spoločnosť ponúka našim zákazníkom výsoku kvalitu v každej fáze výrobného procesu, čo platí aj v prípade povrchových a tepelných úprav. Naše zariadenia nám umožňujú presnú reguláciu všetkých parametrov procesu tak, aby spĺňali požiadavky aj tých najnáročnejších aplikácií. V spolupráci s okolitými firmami zabezpečujeme pozinkovanie, počiernenie, guličkovanie, pochrómovanie, poniklovanie, fosfátovanie a iné.